Sådan får du styr på dine kemikalier

I Danmark skal man i en virksomhed have sikkerhedsdatablade (SDS) på sine kemikalier. Ud fra dette sikkerhedsdatablad skal der udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Begge dele skal løbende holdes opdateret.

At få styr på kemikalierne i en virksomhed kan være en stor opgave, men her er 6 simple trin, til at gøre det mere overskueligt:


Trin 1: Kortlæg

Start med at registre alle kemikalier i virksomheden. Hvilke kemikalier bruger I, i virksomheden? Dette er også en god øvelse til at få ryddet op i jeres kemikalie beholdning. Hvor bruger de kemikalierne og hvordan bruger de dem? Specielt hvordan de bruger dem er vigtigt at vide i forhold til værnemidler, da der er stor forskel på hvordan du skal beskytte dig, hvis du bruger et produkt i 5 sekunder eller i 5 timer. I skal også huske at registrer værnemidlernes placering i afdelingerne, så medarbejderne nemt kan finde dem, når de skal bruge

 

Trin 2: Find SDS

Når I ved hvilke kemikalier I bruger, skal I sørge for at have dem tilgængelige. Det kan være i papir form en mappe på en hylde eller i et system, som ChemiControl. Jeres leverandør er forpligtet til at give jer et sikkerhedsdatablad på de faremærkede kemikalier, som I køber hos dem. Når produktet sælges til Danmark, skal sikkerhedsdatabladet være på dansk

 

Trin 3: Arbejdspladsbrugsanvisning

Ud fra sikkerhedsdatabladene skal man i Danmark lave en arbejdspladsbrugsanvisning. Den kan laves på flere måder ifølge Arbejdstilsynet.

En arbejdspladsbrugsanvisning kan være:

•                  En brugsanvisning udarbejdet specielt til arbejdspladsen

•                  En leverandørbrugsanvisning, hvor der er plads til tilføjelser under de enkelte punkter, suppleret med oplysninger, beregnet til den aktuelle arbejdssituation

•                  En samling af relevante leverandørbrugsanvisninger plus fx en laboratorieinstruks, der sammenskriver de konkrete forhold, der gør sig gældende på det pågældende laboratorium

•                  Et tillæg, som beskriver forholdene på virksomheden, hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning.

 

Trin 4: Oplæring

Det næste skridt er selvfølgelig at lære de ansatte op. De ansatte skal vide helt præcist hvor og hvordan de anskaffer de informationer de skal bruge. De skal derfor vide hvor de vil kunne finde virksomhedens sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og de værnemidler, som de skal bruge.

 

Trin 5: Vurdere risiko

I skal løbende vurdere hvilke risiko, der er ved de forskellige kemikalier. Er et af de kemikalier I bruger kræftfremkaldende, vil det være et godt tiltag at undersøge om det er muligt at substituere produktet med et mindre farligt kemikalie eller om det er muligt at lave en form for ændring, som gør eksponeringen mindre for medarbejderne.

 

Trin 6: Vedligehold

Der vil løbende komme nye sikkerhedsdatablade til jeres kemikalier. I skal derfor sørge for at holde jeres sikkerhedsdatablade opdateret og tjekke dem for ændringer. Visse ændringer vil nemlig have betydning for jeres arbejdspladsbrugsanvisninger og disse skal derfor også holdes opdateret så I sikre, at jeres medarbejdere er bedst muligt beskyttet.

 

6 trin til et bedre arbejdsmiljø

tilbage