Arbejdstilsynet ønsker et mere fleksibelt format af arbejdspladsbrugsanvisningerne på det kemiske område

Arbejdstilsynet nedsatte i 2017 en dialoggruppe for at revurdere formkravet til arbejdspladsbrugsanvisningerne på det kemiske område. Dette skete da man ønskede et mere fleksibelt format, da man havde oplevelsen af, at arbejdspladsbrugsanvisningerne mange steder ikke bliver brugt og ikke viser arbejdsgangen på tilstrækkelig god vis.

Derfor ønsker arbejdstilsynet at der er større fokus på arbejdsprocesserne. Derfor anbefaler arbejdstilsynet nu også mere procesfokus i stedet for produktfokus, som tidligere har været tilgangen til arbejdspladsbrugsanvisninger. De skal fortsat være kontrollerbar, dokumenterbar og selvfølgelig tilgængelige for målgruppen.  

Det betyder blot at der nu er metodefrihed. Det vil sige, at det fremover er tilladt at have sin arbejdspladsbrugsanvisning i det format man ønsker, og som virker mest optimalt for jeres virksomhed. Derfor er det også tilladt at fortsætte med det nuværende 16 punktsformat, hvis dette ønskes.

Sikkerheden skal der selvfølgelig ikke slækkes på, og alle EU-krav og beskyttelses-niveauer skal stadig overholdes. Arbejdspladsbrugsanvisninger SKAL stadig laves, men I bestemmer nu selv i højere grad i hvilken format.

Sikkerhedsdatablade SKAL stadig være opdaterede og der er stadig 10 års arkiveringspligt. Ligeledes er der stadig de samme krav til håndtering og registrering af kandidatliste stoffer, kræftfremkaldende stoffer etc.

Denne regelændring udstedes 1. juli 2018 og træder i kraft 1. juli 2019.

tilbage