Sikkerhed gennem system

OM ChemiControl

ChemiControl er en IT-virksomhed der har mere end 10 års erfaring i at sætte strøm til arbejdsmiljøopgaver. 
Vi kan hjælpe jer med alt, lige fra sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og risikovurdering, til at holde jer opdateret på lovgivningen.

Nyheder

7 vigtige punkter i et sikkerhedsdatablad

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, som oplyser om et kemikalies egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet oplyser også om de forholdsregler, man skal træffe for at passe på sig selv og miljøet, når man bruger kemikaliet.

Afsnit 2: Fare identifikation

Fareidentifikation er det vigtigst punkt! Det giver et overblik over de fysiske og helbredsmæssige fare forbundet med brug af kemikalietr

Afsnit 3: Sammensætning af indholdsstoffer

Sammensætning af indholdsstoffer indeholder oplysninger om de forskellige indholdsstoffer i kemikaliet, som navn, CAS-numre, registreringsnumre osv.

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælpsforanstaltninger fortæller dig hvor du skal reagere, hvis der opstår en farlig situation, samt hvilke symptomer og helbredeffekter eksponering kan føre til

Afsnit 7: Håndtering og opbevaring

Håndtering og opbevaring fortæller dig hvilke specielle krav, som stilles to håndtering af kemikaliet for at undgå ulykker, samt under hvilke betingelser kemikaliet skal opbevares

Afsnit 8: Eksponeringskontrol/ Personlige værnemidler

Eksponeringskontrol/ Personlige værnemidler indeholder en beskrivelse af hvilke værnemidler du anbefales at bruge, når du bruger kemikaliet. Punktet indeholder også informationer om grænseværdierne for eksponering

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger

Dette afsnit indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bliver påvirket, hvis du bliver eksponeret for kemikaliet

Afsnit 15: Oplysninger om regulering

Afsnittet Oplysninger om regulering indeholder en oversigt over hvilke love og forskrifter, som er specifikke for kemikaliet

ChemiControl for kemibrugere

ChemiControl tilbyder en række værktøjer, der gør det nemt for jer der bruger kemi at overholde lovgivningen. Uanset om I selv vil stå for dokumentationen eller have en færdig løsning, har vi et produkt der passer til jer.

Værnemidler Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger Fabrik

Tilgængelige produkter

 • Lov service

  CC Manager

  Sætter jeres kemikalier i system. I er sikret de nyeste sikkerhedsdatablade og en nem oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Klik her for at læse mere

 • Lov service

  LawDex

  Holder lovgivningen inden for hele arbejdsmiljøområdet samlet og opdateret for jer, og gør det nemt at videreformidle det ud i hele organisationen. Klik her for at læse mere

 • Lov service

  CC EndUser

  Giver jer de sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger I har brug for med minimal indsats, og sikre nem videreformidling i jeres organisation. Klik her for at læse mere

Lastbil levering af kemikalier Kemikalier Pakker levering af kemikalier

ChemiControl for leverandører

ChemiControl kan hjælpe jer, som er leverandør, med at distribuere jeres sikkerhedsdatablade til jeres kunder. Igennem os kan I også give jeres kunder ekstra services som f.eks. at udskrive labels og lave arbejdspladsbrugsanvisninger.

Tilgængelige produkter

 • arbejdspladsbrugsanvisning og sikkerhedsdatablad som leverandør

  CC Web

  Giver jeres kunder nem adgang til jeres sikkerhedsdatablade og et værktøj til at administrere dem. Klik her for at læse mere