Sikkerhed gennem system

OM ChemiControl

ChemiControl er en IT-virksomhed der har mere end 10 års erfaring i at sætte strøm til arbejdsmiljøopgaver. 
Vi kan hjælpe jer med alt, lige fra sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og risikovurdering, til at holde jer opdateret på lovgivningen.

Nyheder

Lugter du lunten?

I EU er der fælles regler om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosive stoffer. Forordningen indeholder regler, som skal begrænse almindelige borgers adgang til stoffer, som kan anvendes til at fremstille eksplosive stoffer.

Forordningen indeholder to lister over stoffer, som leverandører ikke må sælger til almindelige borgere eller stoffer hvor leverandørerne skal være særlig opmærksom på mistænkelig transaktioner. Listerne er følgende:


Listen over stoffer, der i sig selv, eller i blandinger ikke må gøres tilgængelige for almindelige borgere, medmindre koncentrationen er lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat nedenfor:

Stoffets navn og CAS-nr.

Hydrogenperoxid (CAS-nr. 7722-84-1) - grænseværdi 12 % w/w

Nitromethan (CAS-nr. 75-52-5) - grænseværdi 30 % w/w

Salpetersyre (CAS-nr. 7697-37-2) - grænseværdi 3 % w/w

Kaliumklorat (CAS-nr. 3811-04-9) - grænseværdi 40 % w/w

Natriumklorat (CAS-nr. 7775-09-9) - grænseværdi 40 % w/w

Natriumperklorat (CAS-nr. 7601-89-0) - grænseværdi 40 % w/w


Listen over stoffer, der i sig selv, eller i blandinger, er underlagt indberetningspligt ved mistænkelige transaktioner:

Stoffets navn og CAS-nr.

Hexamin (CAS-nr. 100-97-0)

Svovlsyre (CAS-nr. 7664-93-9)

Acetone (CAS-nr. 67-64-1)

Kaliumnitrat (CAS-nr. 7757-79-1)

Natriumnitrat (CAS-nr. 7631-99-4)

Calciumnitrat (CAS-nr. 10124-37-5)

Kalkammonsalpeter (CAS-nr. 15245-12-2)

Ammoniumnitrat (CAS-nr. 6484-52-2) [i en koncentration på mindst 16 vægtprocent nitrogen hidrørende fra ammoniumnitrat]

Læs mere på Retsinformation

ChemiControl for kemibrugere

ChemiControl tilbyder en række værktøjer, der gør det nemt for jer der bruger kemi at overholde lovgivningen. Uanset om I selv vil stå for dokumentationen eller have en færdig løsning, har vi et produkt der passer til jer.

Værnemidler Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger Fabrik

Tilgængelige produkter

 • Lov service

  CC Manager

  Sætter jeres kemikalier i system. I er sikret de nyeste sikkerhedsdatablade og en nem oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Klik her for at læse mere

 • Lov service

  LawDex

  Holder lovgivningen inden for hele arbejdsmiljøområdet samlet og opdateret for jer, og gør det nemt at videreformidle det ud i hele organisationen. Klik her for at læse mere

 • Lov service

  CC EndUser

  Giver jer de sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger I har brug for med minimal indsats, og sikre nem videreformidling i jeres organisation. Klik her for at læse mere

Lastbil levering af kemikalier Kemikalier Pakker levering af kemikalier

ChemiControl for leverandører

ChemiControl kan hjælpe jer, som er leverandør, med at distribuere jeres sikkerhedsdatablade til jeres kunder. Igennem os kan I også give jeres kunder ekstra services som f.eks. at udskrive labels og lave arbejdspladsbrugsanvisninger.

Tilgængelige produkter

 • arbejdspladsbrugsanvisning og sikkerhedsdatablad som leverandør

  CC Web

  Giver jeres kunder nem adgang til jeres sikkerhedsdatablade og et værktøj til at administrere dem. Klik her for at læse mere